Díky systému Pure Milk Test

 • Rychle a přesně stanoveníte původce mastitid dojnic
 • Zahájíte včas cílenou efektivní léčbu
 • Snížíte spotřebu antibiotik a výskyt nebezpečných multirezistentních bakterií ve stádě
 • Zlepšíte zdraví Vašeho stáda a ekonomiku Vaší farmy

Výhody Pure Milk testu

 • Diagnostika probíhá přímo na farmě
 • Přesnost metody je srovnatelná s laboratorní diagnostikou
 • Na rozdíl od ostatních faremních testů velmi jednoduchý odečet výsledků
 • V rámci systému zajišťujeme odborné poradenství

Balení obsahuje

 • Jednorázovou sterilní zkumavku
 • Jednorázovou sterilní inokulační kličku
 • dezinfekční ubrousek
 • třísektorovou petriho misku s chromogenními agary

Návod k použití PM testu

Odborné poradenství
Sjednejte si schůzku s naším nejbližším odborníkem
Doporučujeme v rámci odborného poradenství:
 • Stanovte seznam patogenů mléčné žlázy PM testem prováděným přímo na farmě 
 • Potvrďte určení zjištěných patogenů pomocí MALDI-TOF v naší spolupracující laboratoři
 • Sestavte strategii antimastitidního programu
 • Kontrolujte účinnost opatření PM testem přímo na farmě
 • Se vším pomohou naši aplikační specialisté, kteří vás také proškolí