Mastitidy dojnic

Záněty mléčné žlázy skotu definujeme jako multifaktoriální onemocnění, které z hlediska chovatele má několik „nej“. Jde o nejfrekventovanější zdravotní problém, který má za následek největší ekonomické ztráty na poli péče o zdraví dojnic, dále jde o nejčastější infekční onemocnění, navíc s největším podílem spotřeby antibiotik. Tento výčet sám o sobě dává představu o závažnosti problému a je výzvou pro společné řešení managementu, zootechniků a veterinárních lékařů.Výsledkem této snahy by měl být komplexní systém řešení mastitid vypracovaný pro potřeby konkrétní farmy.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.